• Image 1 Description here
  • Image 2  Description here
  • Image 3  Description here
  • Image 4  Description here
  • Image 5  Description here

برای این که در سایت 360 musicنویسننده شوید باید کار های زیر را انجام دهید


1. اسم و ایمیل و مشخصات خود را برای ما نظر پنهان برای مابفرسدید و بگویید در میهن بلاگ وبلاگ داری؟

2.در سایت www.360music.vcp.irحتما باید عضو شوید

3.در سایت www.360music.loxblog ابتدا مرا لینک و خود را لینک خود کار کنید

4.و بعد از همه ی این کار ها در نظرات در خواست دهید